menu

Consulten 

Wat gebeurt er in een therapeutisch consult?

Haptonomie op antroposofische basis is niet hetzelfde als reguliere haptotherapie. Marianque maakt gebruik van onderstaande mogelijkheden:

1. Een gesprek

Het gesprek dient meerdere doelen en kan op verschillende manieren tot stand komen. Zelfs al spreek je niet, dan kan er toch een uitwisseling zijn. Het gaat er immers niet alleen om wát je vertelt, maar ook hoé je vertelt, hoe je aanwezig bent en wat je doet. Al deze manieren van communiceren geven veel om te ontdekken.

Deze ontdekkingstocht naar de verborgen kant van de mens is iedere keer weer een nieuwe uitdaging. De ene keer is de actie grotendeels uiterlijk, de andere keer vooral innerlijk.

2. Haptonomische oefeningen (in de ruimte)

Haptonomische oefeningen bieden je nieuwe mogelijkheden om je eigen reactiepatronen te ontdekken. Je kunt samen met de therapeute of alleen iets uitproberen. Staand, lopend, zittend, tastend enzovoort.

3. Spelletjes

Spelletjes maken het nog levendiger. Probeer het maar eens uit! Wat heeft je voorkeur? Je kunt optimaal genieten als je je vrij voelt. Je kunt ongehinderd de mogelijkheden verkennen, in de zekerheid dat je zonodig 'opgevangen' wordt.

4. Aanraking

In de aanraking leer je: wat raakt je, en waardoor laat je je raken? Dit zijn heel essentiële dingen en ze zijn altijd zowel letterlijk als figuurlijk te interpreteren. Bij de 'directe aanraking' wordt op de behandeltafel gewerkt.

5. Bach® Bloesem Remedies

6. Kleedadvies

Kleedadvies hoort er vanzelfsprekend ook bij, want kleding dient niet alleen ter verfraaiïng, maar vooral ook ter bescherming. Als je te koud gekleed bent, heeft dat een negatieve invloed op je welbevinden. Als kleding je bewegingen beperkt, wordt je daardoor ook zielsmatig beperkt.

7. Voedingsadvies

Voedingsadvies helpt om te leren verteren wat je tot je neemt. Eten is vergelijkbaar met ontmoeten: alles wat je tegenkomt en meemaakt, moet je altijd eerst verteren. Pas door voedsel om te vormen, maak je het tot iets van jezelf. Je kunt leren om met voedsel net zo selectief om te gaan als met sociale contacten.

8. Biografisch werk

Met biografisch werk kijk je naar de rode draad in je leven. Je leert om te herinneren op een gestructureerde en opbouwende manier. Van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, kun je veel leren. Ze laten je bovendien zien wat je nog te doen staat en helpen om in de toekomst betere beslissingen te nemen.

9. Schüßler Celzouttherapie

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Celzouten zijn zouten/mineralen die belangrijk zijn voor het functioneren en de bouw van het lichaam. Deze minerale verbindingen (zoals Calcium Fluoraticum, Ferrum Phosphoricum) horen overal in het lichaam aanwezig te zijn. Dr. Schüßler ontdekte begin vorige eeuw, dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel.

De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Het zijn verwreven mineralen (1/6, 1/12) die niet gepotentieerd (geschud) zijn. Het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam.

De gelaatsanalyse en de lichamelijke klachten zijn doorslaggevend voor de keuze welke celzouten te gebruiken. (In de gelaatsanalyse wordt gekeken naar verkleuringen, verzakkingen, bollingen, rimpels en verklevingen in het gelaat.) Wanneer het gebrek aan celzouten is verminderd zit je letterlijk en figuurlijk beter in je vel. De stemming verandert namelijk op een positieve manier mee!

10. Behandeling van huidklachten

Als antroposofisch huidtherapeute heeft Marianque jarenlang ervaring opgedaan en onderzoek gedaan naar de betekenis en oorzaak van o.a acne en eczeem.

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, huidklachten zijn een kans bij uitstek om een betere balans in je leven te kunnen vinden.

Bij het eerste consult voor huidproblemen wordt een goede huiddiagnose gemaakt. Daarna kijken we naar je globale medische geschiedenis, wat je zoal voor je huid hebt gebruikt, hoe je voedingspatroon is en hoe je dagritme eruit ziet. Aan de hand van deze informatie krijg je advies over de producten die je thuis kunt gebruiken.

Marianque werkt principiëel met de producten van Dr. Hauschka en Weleda (biologisch-dynamische cosmetica van antroposofische oorsprong.)

Daarnaast is het van belang te kijken naar de gevolgen die huidklachten voor je hebben. Voel je je b.v geremd in je sociale leven, voel je je 'vies', of probeer je er vooral luchtig over te doen?

'Een kwart van de patiënten met huidziekten heeft een chronische aandoening. De meesten hebben psoriasis en atopisch eczeem. De helft daarvan ondervindt als gevolg daarvan ernstige lichamelijke en psychosociale problemen, vergelijkbaar met de problemen van reuma- en diabetespatiënten. Bij een op de zeven zijn de gevolgen zo ernstig dat ze met serieuze depressieve klachten kampen.'

Bron: onderzoeksrapport 'Huidaandoeningen in de huisartspraktijk'

Om een gezonde balans te verkrijgen tussen binnenwereld en buitenwereld, kun je Bach® Bloesem Remedies geadviseerd krijgen. Ook kun je door middel van de haptotherapie leren wat je op gevoelsnivo kunt doen om beter in je vel te komen zitten.

Soms is het noodzakelijk om in samenwerking met een antroposofisch arts aan verbetering te werken.