menu

Blog 

13-10-'22

Actie voor natuurbehoud en bioboerderij.

Dit keer geen verhaal over mezelf, maar over de biodynamische boeren in Oosterbeek van boerderij Veld & Beek.
Als er ergens goed voor de natuur en verantwoord voor ons eten wordt gezorgd, is het daar wel.
Nu wil de gemeente een groot deel land laten verschralen. Lijkt ze een leuk plan, zonder dat iemand weet wat het doel ervan is. Mijn verzoek is dringend doch vriendelijk:
Lees deze brief. . Klik hierop en stuur hem
voor 25 oktober naar griffie@renkum.nl van de gemeenteraad van Renkum.
Stuur de mail ook door naar buren en vrienden die (nog) geen lid zijn en het ook jammer vinden als Veld en Beek zou verdwijnen en dus ook deze mail willen doorsturen naar de gemeenteraad. Ook als u niet in Renkum woont is het zinvol om te reageren!

A.u.b. vóór verzenden naar de gemeenteraad deze regel en de tekst hierboven verwijderen en uw naam invullen onderaan de brief.
Dit is de tekst van de brief:


Geachte Gemeenteraadsleden,

In het concept bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” wordt voorgesteld om 22 hectare om te zetten van natuurinclusieve landbouw naar schraal arm grasland (natuur). Deze grond wordt gepacht door Biologische Boerderij Veld en Beek. 11 ha hiervan is nog nooit schraal en arm geweest want het lag vlakbij de boerderijen van Kasteel Doorwerth en werd bemest omdat er geen transportmiddelen waren om de mest ver van de boerderijen te brengen. Al sinds de ontginning van het oorspronkelijke ooibos werd er bemest. Verder weg van het kasteel was er schraal grasland, want mest daar naartoe brengen kostte teveel inspanning.

De afgelopen jaren zaaide Veld en Beek op deze grond vlakbij het kasteel 30 soorten gras, klaver, kruiden en bloemen in afwisseling met graan voor brood. Op de kopakkers, waar de tractor keert en waar daardoor toch al minder groeit, wordt niet bemest. De schaarse biologische mest kan beter op de rest van het land gebruikt worden. De kopakkers worden dus verschraald want er wordt wel gemaaid. Dit gebeurt pas later in het seizoen, zodat zich in het hoge gras meer biodiversiteit kan ontwikkelen.

Met het totale landbouwsysteem - zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, met gras-klaver-kruiden-bloemen, akkergewassen en schrale kopakkers met hoog gras- realiseert Veld en Beek veel biodiversiteit en bescherming van de natuur. Deze biologische landbouw wordt ook wel “natuurinclusieve landbouw” genoemd.

Als naast de bijna 400 ha schraal arm grasland tussen Wageningen en Arnhem ook deze 11 ha schraal en arm wordt is er in Renkum verlies aan natuurinclusieve landbouw en heeft Veld en Beek een groot probleem. De melkkoeien kunnen geen melk produceren van arm gras en op arme grond kan geen biologisch graan voor brood verbouwd worden.

In uw recente beleidsnota’s wordt 2 keer genoemd dat de natuur versterkt moet worden en 16 keer staat er een zinsnede waaruit duidelijk wordt dat natuurinclusieve landbouw die de producten aan de lokale bevolking levert bevorderd moet worden. De volgende termen in de beleidsnota’s sluiten volledig aan bij de werkwijze van Veld en Beek:

“lokale afzetmarkt”, “biodiversiteit”, “natuurinclusieve landbouw” (2x), “cultuurhistorie”, “lokale identiteit”, “duurzaamheid”, “mede door de ruimtelijke inrichting stimuleren we onze inwoners om meer duurzame landbouwproducten bij producenten uit de regio te kopen”, “ecologisch kapitaal”, “werkgelegenheid”, “lage stikstofdepositie”, “draagvlak in de omgeving”, “diverse landschappen”, “extensieve landbouw”, “vrijwilligers”, “lokale duurzame voedselketen”, “ten oosten van A50: behoud agrarisch karakter”, “landbouw met behoud van landschappelijke waarden tussen kasteel en stuw”.

Biologische Boerderij Veld en Beek heeft 3400 lokale leden/klanten, 14% van de lokale bevolking is lid/klant van Veld en Beek en 8 boeren en tientallen vrijwilligers en stagiaires vinden werkgelegenheid en opleiding bij Veld en Beek. Gelukkig is er veel natuur in de gemeente Renkum. Jammer genoeg zijn er weinig natuurinclusieve weiden en akkers in de Gemeente Renkum waarvan de producten lokaal verkocht worden.

Wij vragen u om in het bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” op te nemen dat 11 ha natuur (schraal grasland) wordt en dat 11 ha (DWT 03 Z 03, vlakbij het kasteel) natuurinclusieve biodiverse landbouw blijft. Dan is het in overeenstemming met het cultuurhistorisch gebruik: ver van het kasteel schraal grasland en dichtbij het kasteel natuurinclusieve landbouw. Neveneffect is dat Biologische Boerderij Veld en Beek kan voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

………………………. (naam)

Een liefhebber van natuur én van natuurinclusieve landbouw

P.S. De zienswijze van Biologische Boerderij Veld en Beek staat op https://www.veldenbeek.nl/actueel/nieuws/zienswijze/


10-6-22

Het ongeluk van de Duizenpoot.

We gaan even terug naar de jaren '90. Het was net zo warm als nu, en ik zat met andere cursisten in een steeds klammer wordende Tarot-cursusruimte. De tafels staan in een vierkant-opstelling. We hadden Tarotkaarten voor ons liggen en bespraken hun betekenis.
In mijn legging zag ik geen duidelijk antwoord op de vraag die ik gesteld had. Het leek alsof van alles mogelijk was! De vraag die ik gesteld had, was of ik me zou moeten specialiseren, nu ik zo veel dingen tegelijk in mijn instituut aanbood:

Antroposofische huidverzorging, aromatherapie, visagie, diverse massages, lichaamspakkingen, Bach Bloesem Remedies... Veel was mogelijk in Instituut den Draak. komt u maar!
Toonaangevende ondernemers zeiden dat ik een specifieke doelgroep moest kiezen. Maar ik kon niet kiezen. En nu deed ik ook nog een beroepsopleiding voor Tarotherapeute.
Toe maar, nòg een discipline erbij. Veel mensen konden niet geloven dat ik in alles goed kon zijn. De meeste mensen hebben immers maar 1 of 2 talenten? Die zijn bv. heel erg goed met cijfers, of met taal, en kunnen daarnaast ook uitblinken in een bepaalde hobby. Maar meerdere disciplines? Dat kan toch nooit met diepgang!

In de kaarten zag ik ook onrust om me heen. Geen onrust in mij, dat was duidelijk. Zelf wist ik dat ik mijn diepgang vond doordat die verschillende disciplines elkaar juist aanvulden, versterkten, diepere inzichten gaven op de andere gebieden.
Ineens begon de cursiste tegenover mij te gillen en sprong op haar stoel. We schrokken allemaal van haar actie. Wat was er zo eng voor haar?
-"Een beest!" gilde ze met afgrijzen, naar de grond wijzend. Onze hoofden doken omlaag.
Daisha, onze docente reageerde zacht lachend:
"Een duizendpoot. Tja Marianque, dat is wat er gebeurt met sommige mensen die jou ontmoeten; sommige mensen zijn bang voor duizendpoten. En dat is wat je in de kaarten ziet."
Ze zei het heel rustig en knikte begrijpend naar me.

Nu, bijna 30 jaar verder, zie ik het ongeluk van de duizendpoot als een geluk bij een ongeluk. Nog steeds kunnen mensen bang zijn voor mensen die veel talenten hebben.
Een paar jaar geleden heb ik er zelfs een masterclass voor gevolgd: 'Multipotentionalites' is het moderne woord voor de menselijke duizendpoot. Ach, het maakt mij niet uit welke naam je het geeft. Ik voel me heel content met het multi-disciplinair werken en mijn veelzijdige leven!
En zo kon ik later ook nog de haptonomie toevoegen aan mijn aanbod. Zolang ik alles vanuit mijn bezieling, mijn inspiratiebron kan doen, klopt het.

Maar eerlijk is eerlijk: hoewel iedereen bij me welkom is, werk ik het liefst met mensen die bewuste keuzes in hun leven maken, die zich willen ontwikkelen en die weet of een vermoeden hebben van een geestelijke wereld.

De antroposofie is mijn inspiratiebron, evenals het esotherische Christendom. Daar hoef je zelf helemaal niet bekend mee te zijn. Het gaat erom dat ik kan geven, dingen verduidelijkt kunnen worden, dat we samen op zoek kunnen gaan en verrassende antwoorden kunnen vinden.

Die Duizendpoot, is veel vriendelijker en onschuldiger dan het 'griezelige' beest hierboven (welke eigenlijk een miljoenpoot is, echt, die bestaan!). Ik ben intussen een dagje ouder geworden, dan kan je bij deze duizendpoot (getekend door Quentin Blake) ook wel zien, hahaha.
Hoewel Cum Laude voor Tarottherapeute geslaagd, gebruik ik de kaarten niet meer zo veel. Een paar jaar geleden leerde ik bij Monnie Paashuis en later bij Jaap van de Weg, hoe je op verschillende manieren karma-onderzoek kan doen. Dat maakt de kaarten overbodig.

En verder geef ik lichaamsmassages, massageworkshops, haptonomische behandelingen, en heb ik het traject 'van Twijfel naar Vertrouwen' ontwikkeld. Voor zelfverzekerde vrouwen met gevoel voor spiritualiteit, die zich door een dominant persoon laten overdonderen. Met al mijn 'skills' (zoals dat tegenwoordig heet), heb ik de perfecte mix gevonden om in 7 sessies deze vrouwen met vertrouwen hun situatie in de hand te laten krijgen.
Ik heb zelfs een manier ontwikkeld om dit traject via beeldbellen aan te bieden. Op deze manier heb ik ook cliënten in het buitenland kunnen helpen.

Natuurlijk geef ik ook Bloesemconsulten en -cursussen overal in Nederland en daar buiten.
Ook kan ik als sopraan bijdragen in een dubbelkwartet (al deins ik niet terug voor een solo) ben ik dol op Party & Co, en al verlies ik tegenwoordig van mijn dochter met Barricade, ik speel nog nèt zo fanatiek! In de de Christengemeenschap doe ik vrijwilligerswerk en in de particuliere thuiszorg geef ik begeleiding en verzorging, het liefst aan dementerenden met probleemgedrag. Tussendoor werk ik aan een nieuwe samenleving, met een sociale driegeleding, vernieuwende onderwijsvormen en toegankelijke geneeswijzen, waar je echt beter van wordt.
En wist je al dat ik echt kan vuurspugen? Wanneer je den Draak heet, is dat toch een must?!

2-2-2022

Kapitein worden

"Kapitein zijn op je eigen schip. We hoeven alleen maar onze persoonlijkheid te behouden, ons eigen leven te leiden. Dan is alles in orde."

De woorden van Dokter Edward Bach klinken heel simpel. Ik weet nog hoe ik destijds dacht mijn eigen leven te leiden, en toch...ik was geen kapitein op mijn schip. Angst en medelijden weerhielden me om het stuur echt in handen te nemen. Wat zou dat voor die ander betekenen? Ik wist dat hij er niet tegen zou kunnen. Hij zou zich gekwetst voelen, boos worden, hij zou denken dat ik hem te min zou vinden, van me af willen, me weg sturen.... Genoeg redenen om niet echt mijn eigen leven te leiden met hem.
En dat kwam me duur te staan, ondanks dat ik al decennia lang met persoonlijke ontwikkeling bezig was.

Ik heb mijn les inmiddels geleerd. Die schaduwplekken van mezelf heb ik flink in het licht gezet. PIjn deed het wel, maar niet zo veel pijn als wat ik de laatste jaren in die relatie ervoer, of tijdens/na de scheiding! Mijn hemel, wat een ellende!!
Ken jij dat ook? Denk je dat er geen uitweg is? Of ben je er net als ik met veel kleerscheuren uitgekomen en zit je nu met de brokken? Wil je hulp om een uitweg te zien? Wil je hulp om iets prachtigs te bouwen van de brokken? Mail me dan voor een gratis gesprek. info@PraktijkdenDraak.nl

29-1-2022

Zinloos lijden

De oude man had niet veel meer aan zijn leven. Hij had hevige pijnen die hem kwelden, en geen arts kon verklaren waardoor hij dit had. Zonder hulp kreeg hij niet te eten, kon hij niet uit of in bed en kon hij niet op het toilet. Nee, hij droeg zelfs incontinentiebroeken, omdat hij het soms ook zo liet lopen. Hij at bijna niet, dronk slecht. Dat was zorgelijk voor zijn dierbaren. f
Moest hij zó verder? Hij had een hoge functie altijd gehad, onderzoeken gedaan, studenten opgeleid, boeken geschreven, veel gereisd en fysieke beweging genomen...en nu dit. Hij vond zijn lijden zinloos. Zó wilde hij niet verder leven.

Door zijn kinderen kwam ik bij hem. We hadden een lang en diepgaand gesprek. Het was duidelijk te merken dat zijn kinderen deze onderwerpen niet met hem bespraken, in ieder geval niet op deze manier:
Ik liet hem alle narigheid en somberheid beschrijven die in hem zat. Nadat hij uitgesproken was, liet ik het even bezinken. Ja, het was ook veel. Ik kon mij zijn redenatie goed voorstellen. Tegelijk zag ik ook een tegenbeweging in alle ellende die hij nu doormaakte. Blijkbaar kon hij het zelf niet zien, terwijl hij het indirect wel benoemde:
- "Ik heb zo'n schuldgevoel naar mijn kinderen! Toen ik nog kon werken, heb ik ze zo veel mogelijk tijd een aandacht gegeven. Maar eigenlijk was ik altijd aan het werk. Ik heb ze zó enorm tekort gedaan. Dat kan ik niet meer inhalen! Nu belast ik ze alleen maar met alle zorg die ik continue nodig heb. Gelukkig zijn er er bijna hele dagen voor mij. Maar....waar heb ik dit aan verdiend?"
- "Ja, als u het zo bekijkt (antwoordde ik), lijkt er geen lichtpuntje in te zitten. Tegelijk zie ik dat juist nu u zo ziek en hulpbehoevend bent, het contact met uw kinderen heel intensief geworden is. Merkt u dat ook op?
- "Oh ja. Natuurlijk! Ik ben daar erg dankbaar om. En tegelijk voel ik me er bedrukt door. Ik kan het met moeite van ze aannemen omdat ik geen goede vader voor ze ben geweest. Niet voldoende in ieder geval. Ik was geen slecht mens, ik was er alleen te weinig."
- "De situatie van toen kan u niet overdoen. Maar soms heeft het lot een verrassing in petto, waardoor er nieuwe kansen komen. Door uw ziekte krijgt u de kans om in te halen wat u eerder verzaakte. Eigenlijk is dit een prachtige kans, denkt u niet?
_ "Ja, nu je het zegt Marianque! Het is wel heel bijzonder dat we nu zoveel dichter naar elkaar toe gaan. Alle 4 mijn kinderen lijken nu zelfs beter met elkaar overweg te kunnen. Ze hadden vroeger erg veel gedoe met elkaar. Maar over mij lijken ze het eens te zijn. Ze stemmen goed met elkaar af. Dat is zo mooi.
- "En dat niet alleen. U krijgt ook de kans om met hen af te stemmen. U krijgt nu de kans om dagelijks contact met ze te hebben. Daarom kan u nu alle wijsheid wat u in het leven persoonlijk geleerd hebt, met ze delen. Dat zou voor uw kinderen wel eens waardevol kunnen zijn."
- "Inderdaad, we hebben hele goede gesprekken nu. Dat is echte een cadeau."
- "Het klinkt als een geschenk dat het lijden met zich meebrengt."
-"Ja, zo lijkt het wel, hè?"
-"Ja. Het zou beste wel eens zo kunnen zijn, dat u in deze pijnlijke en afhankelijke fase terecht bent gekomen, om u nieuwe kansen te geven."
- "Dank je wel, dat je me dit zo laat zien. Ik voel me nu een heel stuk beter."

De weken na dit gesprek knapte de oude man zienderogen op. In eerste instantie verbeterde zijn humeur, daarna zijn eetlust en toen verdwenen de pijnen. Hij werd mobieler en hij had weer zin in het leven.
Soms zijn er geen medicijnen of remedies nodig om een omslag te kunnen bewerkstelligen. Inzicht in het waarom van het lijden kan wonderen doen.

#zinlooslijden #zinvollijden #laatstelevensfase #laatstekansen #bewustzijnsontwikkeling #karma #lesgeleerd #herstellen #vanTwijfelnaarVertrouwen

24-03-2021

Kapot.

Kapot. Zó voelde ik me tijdens en na mijn echtscheiding: de muren leken dan wel te staan, maar het stucwerk en de verf waren kapot, de voegen rammelden en tochten. Gaten in mijn ziel en mijn hart.

Niet iedereen zag dat. Ik was die sterke vrouw die alles aankon. Maar wat was ik kapot! Beschadigd. Alles was ik kwijt. Méér dan het onderspit had ik gedolven. Erger gewond dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Het kostte veel tijd om te herstellen, om te genezen. In die jaren deed ik veel onderzoek en ontdekkingen. Nòg beter ging ik aan mezelf werken met hulp van wijze mensen en van engelen.

Ik ging zien dat de barsten van binnen en van buiten al veel eerder begonnen waren. Mijn exgenoot kon ik namelijk op bepaalde terreinen gewoon niet aan! En dat terwijl ik als "sterk, zelfbewust en dominant" bekend kon staan. Ik had het idee tot op de grond te zijn afgebroken en moest mezelf helemaal opnieuw ontdekken, opbouwen.

Heb jij dat ook? Wat een kans! Zo bleek later. Nu kan ik zeggen dat ik er beter uit ben gekomen dan toen ik er in was gegaan. Ik heb de nieuwe Marianque kunnen ontdekken. De kunst was om mijn zwaktes te ontdekken en daar mijn kracht van te maken.
Twijfel jij soms ook zo aan jezelf en snap je niet hoe dat kan gebeuren? Ik heb nu een methode: in 7 sessies van Twijfel naar Vertrouwen komen. Daarin leer ik het jou ook. Interesse?
Vraag een gratis consult aan!


#benerkapotvan #kapot #beschadigd #echtscheiding #ruzie #schuld #uitdeput #herstel #persoonlijkeontwikkeling #bewustzijnsontwikkeling #scholingsweg #lesgeleerd #karma #vanTwijfelnaarVertrouwen

16-02-2021

Van het concert des levens krijgt niemand het program.


Geen holle frase:

'Van het concert des levens krijgt niemand het program', op de foto hieronder keurig geborduurd en ingelijst. Vooral onder oudere mensen is dit een bekende uitspraak. Ik hoor hem weinig meer. Geen holle frase voor mij, want het suggereert dat het leven te vergelijken is met een concert, dat door 'iemand' van te voren bedacht (of ingegeven werd) en opgeschreven is. Met een begin en eind. Het kan lang of kort zijn. Net als het leven. Je weet niet hoeveel tijd je hebt tot de dood en welke gebeurtenissen je staan te wachten.

In deze uitdrukking hoor ik het eeuwenoude vertrouwen in karma, in het voorgeboortlijke, het plan van je leven. Je bent hier niet voor niets! Wil je er met over weten? Je kan karma-onderzoek doen. Life in Arnhem of via beeldbellen bij jou thuis. Een los consult of het 7-delig traject "van Twijfel naar Vertrouwen '.

#hetconcertdeslevens #karma #antroposofie #geestelijkewereld #waartoebenikhier #zoekhetprogram #vantwijfelnaarvertrouwen

09-10-2020

Moederlijke bezorgdheid.


De mondhygiëniste besprak wel en wee van haar kinderen terwijl ik alleen maar "Dahhh" en "Deuhhh" kon antwoorden. Dat het haar zo'n moeite kostte om ze "los te laten". Ze studeren nu allemaal, ze hebben allemaal hun rijbewijs, maar wat kan zij in haar piepzak zitten als ze weet dat er een lange autorit gemaakt wordt. Of als ze denkt dat er eentje 's nachts niet thuis is gekomen. Ze sloot of met: "Heb jij dat niet?"
"Eh...nee," en ik wurmde haar handen even tussen mijn kiezen vandaan:
"Eigenlijk geniet ik heel erg van elke fase waar mijn kinderen in kwamen en komen. Ik vind het prachtig om te zien hoe mijn dochter van 18 nu haar rijbewijs heeft. Ik heb haar met mij ernaast meteen een flink aantal kilometers laten rijden om haar ervaring op te laten doen en te zien hoe ze rijdt. Daarna heb vol vertrouwen mijn auto aan haar uitgeleend, want die vraag volgde toen al snel."
De mondhygiëniste stopte haar werkmateriaal weer in mijn mond en vertelde weer een voorbeeld van moederlijke bezorgdheid.
Toen ik de kans schoon zag om weer te kunnen praten, opperde ik dat er een #BachBloesemRemedie is die haar zou kunnen ondersteunen. "Want bezorgdheid is goed en pleit van betrokkenheid, maar overbezorgdheid is niet alleen een last voor jou, maar ook voor die ander!" En ik legde uit dat overbezorgde mensen hun dierbare toch meestal in de meest benarde situaties zien terecht komen. Zeg nou zelf, je stelt je dan toch vaak onwenselijke dingen voor?
Ja, dat herkende ze wel.
"Welnu, en de Bach Bloesem Remedie van #RedChestnut/RodeKastanje helpt je om juist vertrouwen te hebben in de kwaliteiten en het leerproces van die dierbare. Zoals negatieve verwachtingen (bezorgdheid, angsten) de ander omlaag trekken, zo tilt vertrouwen de ander juist op. En dat is wat je zo graag voor je dierbare wilt, nietwaar?"
De mondhygiëniste pakte snel een pen om het op te schrijven, ze wilde het meteen ergens kopen.
Fijn, ik geniet van zo'n gesprek (op de momenten dat ze m'n mond met rust liet 😬).
De Red Chestnut remedie helpt trouwens ook als je bezorgd bent over je moeder. Bij zorgen om welke dierbare dan ook. In verbandd met Corona(-maatregelen) bijvoorbeeld. Ondersteunt jou èn die ander!

#bezorgdheid #overbezorgdheid #vertrouwen #loslaten #kleinekinderenwordengroot #moederliefde #RedChestnut #BachBloesemTherapie #vanTwijfelnaarVertrouwen #Corona #lockdown

28-09-2020

St. Michaël


"Natuur, uw moederlijk bestaan,
ik draag het in mijn willend wezen;
de vuurkracht van mijn wil,
zij staalt mijn geestimpulsen,
opdat zij baren zelfgevoel,
om zo mij in mijzelf te dragen."


Deze spreuk van Rudolf Steiner geldt voor week waarin we op 29 september Sint Michaël vieren. De aartsengel Michaël wordt meestal met een zwaard afgebeeld. Daarmee houdt hij zijn tegenstander de draak in bedwang. Hij doodt hem niet, het bedwingt hem juist.

De vuurkracht van je wil heb je inderdaad nodig om je geestimpuls vorm te geven, om van twijfel naar vertrouwen te komen, om zelfgevoel te ontwikkelen om zo je eigenheid in jezelf te kunnen gaan dragen.
Wat een mooi moment om te starten met een project of een traject! Niet omdat het zo symbolisch is, maar omdat de hele kosmos je in deze tijd tot eind oktober ondersteunt om dappere stappen te nemen!

Kom uit die vicieuze cirkel waarin je steeds de verkeerde richting op gaat. Ik ontdekte dat ik precies de tegenovergestelde richting op ging toen ik dacht die dominante persoon te moeten kunnen verdragen. Juist niet meer willen verdragen, dat is wat me helpt! Wat een moed heb ik daarvoor ontwikkeld. En het mooie is dat indirect de ander er zich ook nog eens aan kan ontwikkelen. En in deze Michaëlstijd krijg je de kracht kado om je eigen 'draken' onder ogen te komen. Het is de beste tijd om met iets nieuws te beginnen. Wat ga jij doen?

#SintMichaël #zelfgevoel #vertrouwen #vuurkracht #overwinjedraak #tijdvoorstappen

18 juli 2020

Kunst aan de muur

Mijn eerste kunst-aanschaf!
Wie had dit ooit kunnen denken? Ik niet in ieder geval. Nog geen 4 jaar geleden moest ik mijn leven opnieuw opbouwen. Na een vreselijke vechtscheiding was ik alles kwijtgeraakt: inkomen, werk, inboedel, woning, werkmateriaal, zelfs mijn kinderen.

Het ergste van alles was voor mij dat ik ook mijn zelfvertrouwen kwijt was. Terwijl ik vóór mijn huwelijk een bloeiend bedrijf had met klanten uit het hele land, aan diverse journalisten interviews gaf voor kranten, tijdschriften en radio, wist ik nu niet meer of ik überhaupt nog wel ergens goed in was.
Dus niet alleen mijn materiële leven moest opnieuw opgebouwd en vormgegeven worden, ook mijn zieleleven moest opnieuw gevormd worden.

Ik deed eerst het laagste werk om inkomsten te krijgen: huizen van andere mensen schoonmaken. Ik dook in andermans wc om ze te verfrissen, haalde haren uit andermans doucheputje en sopte andermans plinten. Daar kreeg ik waardering voor, dat moet gezegd. En dat hielp me.
Daarna vond ik een baantje als 'nanny', een oppas door de belastingdienst gesubsidieerd. Verdiende ook niet veel, maar het hielp me de huur van m'n nieuwe woning te betalen. Ja, de engelen hadden me een lief huisje helpen vinden. Ik wist meteen dat deze voor mij was! Voortuintje, achtertuin, fijne buren... Wat heb ik geboft.
Mijn steun vond ik (naast mijn vrienden) vooral in de geestelijke wereld. Ik had er niets aan als mijn vriendinnen me zeiden me zo sterk vonden, in hoe ik alles oppakte. Ik voelde me immers minder dan niets. Ik zag mezelf als afgedankt, in de modder getrapt, diep, heel diep in de put. Hoezo sterk? Ik had moet nodig om rond te kijken hoe het was in de modder, onderin die put. Verschillende therapieën hielpen me daarbij; karma-onderzoek met name (en Bach® Bloesem Remedies uiteraard).

En nu ben ik 4,5 jaar verder. Ik heb geen geldzorgen meer want ik heb herontdekt waar ik goed in ben. Ik heb ook m'n valkuilen betreden, binnenstebuiten gekeerd en gemerkt hoe ze mijn kwalliteit kunnen zijn. Ook dat vraagt moed. Maar ik weet me gesteund. Natuurlijk kan ik nog twijfelen, maar nu weet ik hoe ik het positief kan inzetten. Ik weet wat ik te doen heb en waarvoor. Voor mezelf en voor de wereld.
Daarom ben ik me gaan specialiseren in het begeleiden van vrouwen die in feite net als ik zelfverzekerd zijn, maar bij sommige mensen innerlijk onderuit gaan. Ik weet hoe ik ze kan helpen om te vertrouwen. Op zichzelf, op de geestelijk wereld.

En nu heb ik voor het eerst in mijn leven een kunstwerk veroorloofd. Ik voel me weer zelfstandig, vol vertrouwen en in verbinding. Meer dan ooit en beter dan eerst. Alsof ik herrezen ben. Marianque 2.0 bij wijze van spreken. Dat vier ik! Niet alleen dat zie ik allemaal in dit schilderij zie, maar vooral ook de geestelijke wereld waar ik mijn hulp vind.
Wat zie jij er in?