menu

Blog 

De eekhoorn schok middenin de nacht wakker.

Had hij gedroomd? Hij herinnerde zich geen droom, maar hij was wel bang. Hij rilde, terwijl hij het toch niet koud had, en hij voelde koude zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd en in zijn hals.
Hij probeerde zich zo stil mogelijk te houden en te luisteren naar geluiden van buiten. MIsschien had er iemand geklopt of had er in de verte iemand gegild. Maar hij hoorde niets. Hij ging weer liggen, maar hij kon niet meer in slaap komen. Talloze gedachten gingen door hem heen. Hoe moet dit, en waarom is dat, en wat gebeurt er later?
Het waren vragen waar hij geen antwoord op wist, vooral niet op de laatste vraag, die maar door zijn hoofd bleef gaan: wat gebeurt er later?
Hij kon niets bedenken wat ook maar leek op een antwoord op die vraag. Wat is later? dacht hij.Hij had het er wel eens met de mier over gehad, maar die had zijn schouders opgehaald en gezegd dat hij nooit van later had gehoord en dat het dus wel niks zou zijn. Maar voor de eekhoorn was dat niet voldoende. De ekster had hem eens verteld dat later het omgekeerde was van vroeger, maar wat was vroeger dan?

Het was een donkere nacht. De eekhoorn deed zijn raam open om de donkere lucht op te snuiven. Ik ben alleen maar nu, dacht hij. Misschien heeft de mier wel gelijk en is later niets. Maar wat is het omgekeerde van niets: iets of ook niets? Bestond vroeger wel of niet? En waarom kon hij eigenlijk niet slapen, terwijl zover hij wist iedereen sliep?

Hij zuctte diep en blies met zijn zucht een bad van de beukenboom de lucht in. Hij hoorde het rotselende blad in de verte wegzweven.
Ik ben alleen maar nu, dacht hij opnieuw. Ik ben nooit later geweest en ik zal nooit vroeger worden. En terwijl hij zijn gedachten, die altijd wijzer waren dan hijzelf, niet langer volgen kon, voelde hij zich weer tevreden worden. Hij ging terug naar bed, stapte onder zijn deken , zei: "Nu of nooit" en siep op hetzelfde ogenblik in.

Toon Tellegen

En voor wie ook wakker schrikken kan: gebruik maar eens de Bach Bloesem Remedie van Rock Rose. Het brengt je kalmte en moed waardoor je de angst vergeet.
Veel mensen zullen de rare maalstroom van gedachtes ook herkennen. De remedie White Chestnut helpt je om (net zoals de eekhoorn) in het NU te komen. Dan kan je slapen.

#wakker #wakkerliggen #malen #maalstroom #schrik #schrikken #schrikachtig

Quantumwetenschap en Bach Bloesem Remedies

Lesley Cook, een collega van me, heeft een mooie blog geschreven waarin de werking van de Bloesem Remedies via de quantumtheorie verklaard wordt.
Hier is de link
De vertaling staat hieronder. In de originele tekst vind je de bij de cijfers waar de informatie vandaan komt:

"Het mooie van de kwantumveldentheorie is dat het in wezen verbluffend eenvoudig is. Het is van mening dat het universum in wezen slechts krachtvelden van energie zijn.
Als we ze ons voorstellen als vloeistoffen[1], zijn jij en ik slechts golven op de oceaan van het bestaan. Waar de oceaan in clusters ‘rimpelt’, daar hebben we deeltjes die op hun beurt de bouwstenen vormen die we atomen en moleculen noemen.
Deze vloeien samen tot vormen die we de 120+ elementen van het periodiek systeem noemen, waaruit alles – menselijk en niet-menselijk – is opgebouwd.[2]

De laatste paar eeuwen was de wetenschappelijke benadering om te proberen alles te analyseren tot in de kleinst mogelijke componenten - atomen van zuurstof, koolstof enzovoort. Dit concept – alles identificeren en meten – isoleerde en plaatste de mens boven de rest van de levende wereld en vormde de basis van de klassieke natuurkunde.[3]
Maar onze geest openstellen voor andere mogelijkheden heeft ons (de laatste tijd) ertoe aangezet het universum als één levend wezen te beschouwen; en kwantumfysica is de wetenschap die werkt om dat te bewijzen, via ingewikkelde en adembenemend gecompliceerde wiskundige vergelijkingen.

De kwantumtheorie neemt de eer voor het herhalen van een eeuwenoud idee dat we allemaal één zijn[4], en dat geldt ook voor elke andere levensvorm en sublevensvorm (rotsen, gassen, enz.) die er bestaan. We dachten dat we afzonderlijke objecten in de ruimte waren; blijkt dat we ruimte zijn - aangezien atomen bijna volledig ruimte zijn - net als elk ander wezen of object. Zoals Albert Einstein het zo lyrisch verwoordde: "We zijn vertraagde geluids- en lichtgolven, een wandelende bundel frequenties afgestemd op de kosmos."

Wat betekent dit voor ons op het gebied van bloesemremedies? Samen met homeopathische middelen worden bloesemremedies ervan beschuldigd placebo te zijn, niet in staat om enig effect te hebben omdat ze uit 'niets' bestaan. De sceptici hebben hun effectiviteit als onmogelijk verworpen omdat ze geen enkel effect kunnen hebben omdat ze geen moleculen van enige actieve ingrediënten bevatten. Hun argument is diep geworteld in de oude Newtoniaanse wetenschap dat alleen fysieke voorwerpen invloed kunnen hebben op iets fysieks, zoals het menselijk lichaam; als er geen fysieke massa is, is er geen bestaan.

De kwantumfysica geeft een ander antwoord. Het vertelt ons dat ‘massa niets anders is dan een vorm van energie’[5]. Deeltjes zijn geen dingen maar processen of gebeurtenissen. Niets bestaat zonder een (energetisch) effect te hebben op iets (of al het andere);[6] zelfs het observeren van een experiment terwijl het aan de gang is, zal de uitkomst beïnvloeden.

In vergelijking met andere levensvormen zijn de menselijke zintuigen erg beperkt, we zien maar 5% van alles wat er is. Maar hoewel we ze niet kunnen voelen, zijn we nog steeds onderhevig aan de energievelden van het universum. We weten bijvoorbeeld dat sommige trillingen ons kunnen beïnvloeden: de chagrijnigheid, dreiging of angst enz. van andere mensen is voelbaar. Waar we ons minder bewust van zijn, is de energetische trilling van 'heelheid', die in alles bestaat omdat het de 'wet' van het universum is[7].

Dus als we dicht bij een trilling zijn die in harmonie is met het Oneindige, kunnen we niet anders dan het effect voelen. Als onze individuele heelheid tijdelijk is uitgeput door bijvoorbeeld woede, kan het verlies vaak worden hersteld door alles wat in wezen heelheid is - schoonheid in welke vorm dan ook, de natuurlijke wereld, muziek, een bloemremedie. (heel/heling en genezing komen van hetzelfde woord.) Het is alsof we allemaal een orkest zijn en als de tweede viool afwezig is, stroomt het energieveld van de bloesemremedies de lege ruimte in en maakt ons compleet. Als de cello ontstemd is, stroomt Beech binnen …
Niets bestaat los van ons; alles, inclusief de mensheid, maakt deel uit van de energie genaamd Eenheid.

"De ontwikkeling van liefde brengt ons tot het besef van Eenheid, van de Waarheid dat wij allemaal deel uitmaken van de ene grote Schepping", schreef Dr. Bach. En ook: "We hebben allemaal een goddelijke missie in deze wereld, en onze ziel gebruikt onze geest en ons lichaam als instrumenten om dit werk te doen, zodat wanneer al deze samenwerken het resultaat perfecte gezondheid en perfect geluk is." 8]

Eenheid, gezondheid, geluk – wat we voor onszelf doen (met behulp van bloesemremedies) doen we voor iedereen. Dat is ons echte werk, en de kwantumfysica laat zien hoe we, door onze eigen trillingen te verhogen, die van alle levende wezens kunnen verhogen, uiteindelijk ten voordele van de hele wereld."

(tekst van Lesley Cook)

31-5-23
Hand verbrand


Door een rare move die ik aan het aanrecht maakte, goot ik ineens kokend water over mijn hand. Aaai!
Meteen 5 minuten gekoeld onder de kraan.
Het was alarmerend rood. Mijn rechterhand, die waar ik mee werk en mee schrijf. Vooral op de knokkels.
Gelukkig heb ik Bach® Rescue Remedie en Cream in mijn keukenlade liggen.
Na het koelen deed ik het op mijn knokkels. Auw, wat pijnlijk! De Rescue Gel zou meer verkoelend werken, maar die had ik nu niet bij de hand. En ach wat, de cream is ook prima. Na een uurtje deed ik er nogmaals wat op. Het moest heel verzichtig uitgewreven worden, want die vingers waren echt flink verbrand en konden geen aanraking verdragen.
Ik maakte me heel even zorgen over wat ik mezelf had aangedaan. Op mijn leeftijd is het niet handig om last van de knokkels te krijgen, maar algauw kwam mijn vertrouwen in de Rescue Cream weer terug: "Het zal goed gaan."

Vlak voor het slapen ging deed ik voor een derde keer wat Bach® Rescue Cream op mijn zere vingers. Alhoewel....zeer? De pijn was er grotendeels al uit! Dat gaat snel.
De volgende ochtend was ik alweer vergeten wat er gebeurd was, tot ik de waterkoker pakte om thee te zetten. Ach, dat is waar! Gisteren had ik kokend water over mijn hand gekregen. En nu heb ik er helemaal geen last meer van.
Wéér een wondertje meegemaakt.

21-5-23
"Het gaat om de bewustzijnsontwikkeling" -2

Om ziekte te voorkomen....
Ze twijfelde enorm of ze haar keelamandelen moest laten verwijderen vertelde ze in een Zoom-consult. Deze jonge vrouw kreeg elk jaar heftige keelontstekingen. Nu stonden haar ouders en haar vriend erop dat ze haar amandelen zou laten knippen.
"Maar waarom zou ik? Het zijn toch lymfeklieren die zinvol zijn? Het schijnt ook een erg pijnlijke ingreep te zijn.
Tegelijk ben ik toch ook bang om weer die pijnlijke ontsteking te krijgen. Het schijnt door bacteriën veroorzaakt te worden En dan moet ik weer anti-biotica innemen, wat ook niet echt goed is.. Je leest wel eens iets over hoe belangrijk de darmflora is. Ik snap wel dat ze me dan aanraden om die amandelen dan maar weg te laten halen."

Zowel dokter Edward Bach als tijdgenoot (dokter) Rudolf Steiner zeiden onafhankelijk van elkaar dat ziekte niet door microben veroorzaakt wordt. Nee, het is het emotioneel uit evenwicht zijn, het niet volgen van je hogere doel wat de mens ziek maakt.
"De angst om ziek te worden is al voldoende om ziekte op te wekken." zeiden ze beiden (vrij vertaald).

Mimulus is de Bach Bloesem Remedie die bij deze angst ingezet kan worden.
Crab Apple kan ingezet worden wanneer je het idee hebt iets verkeerds gegeten te hebben, wanneer je denkt door iemand 'besmet' te zijn geworden.
De jongedame en ik bemerkten haar twijfel op, en ze herkende zcih in de besluiteloosheid die bij Sclerantus past.
Om haar eigen keuze te kunnen maken, en zich wat minder aan te trekken van wat anderen van haar verwachten, kon ze Walnut toevoegen.

Ze kwam nog 3x terug. Ze twijfelde steeds minder en ontdekte elke keer dat er wel steeds een andere gewoonte aan het licht kwam, waar ze eigenlijk niet zo blij mee was.
Na die 4 consulten besloot ze van een amputatie, ik bedoel operatie af te zien, zonder dat ik haar daar in had geadviseerd.
Ook nam ze zich voor dat wanneer ze weer 'wiebelig' werd, weer met me te beeldbellen voor nieuwe remedies. Wellicht kon ze een nieuwe keelontsteking voorkomen zo.

En eigenlijk zijn alle 38 Remedies preventief in te zetten. We zijn allemaal elke dag min of meer uit balans. We hebben dagelijks met onze eenzijdigheid te maken o.a. veroorzaakt door onze constitutie en ons temperament.

Maar uiteindelijk gaat het om de bewustwording.
Hoe mooi zou het zijn als de zelfzorggeneeswijze van dokter Bach door de antroposofische vereniging erkend zou worden!

20-5-23
"Het gaat om de bewustzijnsontwikkeling." -1


Want er is al symptoombestrijding genoeg.

Voor die pijnlijke huid bijvoorbeeld:
Hij kwam binnen met zijn beide handpalmen naar mij toegedraaid. De huid was kapot, met roodomrande blazen, vellen en barsten met bloedende plekjes.
De grote volwassen man, type stevige bouwvakker, hield zich groot, maar ik zag verdriet in zijn ogen. Hij kon al geruime tijd niet werken. De huidspecialist had geen oplossing voor zijn probleem. Het productiewerk dat hij deed gaf hem zijn identiteit. Bovendien was hij kostwinner en nu zat hij thuis!
We kozen samen de Bach Bloesem Remedie van Crab Apple om zijn huid te laten herstellen en om aan zijn minderwaardige zelfbeeld te werken. Ook Gorse omdat hij eigenlijk vertrouwen in een oplossing verloren was. Willow omdat hij boos was op zijn werkgever die hem naar zijn idee in de steek liet. En Bach Rescue cream om de huid uitwendig te behandelen.

Drie weken later kwam een heel andere man binnen. In zijn ogen had het verdriet plaatst gemaakt voor vitaliteit. Hij toonde me zijn handpalmen waar geen barsten meer in zaten. De meeste blaasjes waren geslonken en gedroogd. Na een half uurtje zoeken en noemen van stemmingen kreeg hij, om het herstelproces te blijven ondersteunen opnieuw Crab Apple, nu gecombineerd met Gentian om de moed niet te verliezen bij tegenslag. Hij kon zich ook vinden in Chicory omdat hij gedoe had gekregen met zijn vrouw. Ze verweten elkaar te weinig aandacht te krijgen. Met al zijn goede bedoelingen bleek hij zijn vrouw zijn wil op te leggen. Dat was een indicatie voor Vine.

Nog drie weken later kwam een vrolijke zelfverzekerde man binnen. Zijn handpalmen waren mooi genezen. Hij voelde zich vitaal en vrolijk. Hij had meer begrip voor zijn vrouw, vind haar weer lief. Hij ging weer aan het werk! Nee, zijn baas verweet hij niets (meer). Hij had ook ontdekt dat hij zich minder voor alle karretjes moest laten spannen.
Daarom kreeg hij Centaury om "nee" te leren zeggen, Chicory om hem echt goed te leren op een andere manier om aandacht te vragen en Gentian omdat hij een beetje bang was voor terugval nu het zo goed ging.

Ja, Bach Bloesem Remedies kunnen helpen bij fysieke klachten. Op een heel andere manier dan je in de gangbare geneeswijze gewend bent.

01-11-22
"Ik ben zo moe", huilde ze.

Met betraande ogen zat ze tegenover me. Na 35 jaar in het onderwijs werken, was er iets gebroken. Ze kòn niet meer. Ze hield van de kinderen, nog steeds, echt. Maar ze begreep niet dat haar jongere collega's elke dag zo vroeg naar huis konden gaan. Het werk was dan immers nog niet klaar?
Ja, ze voelde zich heel verantwoordelijk. Ze kon zich wel vinden in mijn beschrijving van de Oak-remedie. Geen tijd om pauze te nemen of anderzins bij te tanken. En ja, ze vond het ook belangrijk klaar te staan voor haar ouders met verschillende zorgvragen. Dat doe je toch, als je oudste dochter bent, als je niet al te ver van ze vandaan woont? Of ze ook wel eens thuis zou willen blijven? Ja, tuurlijk, maar dat kon ze toch niet maken? Dan zou ze zich afschuwelijk voelen, vreselijk schuldig! Daarom stelde ik haar voor om ook de remedie Pine te gaan gebruiken, naast Centaury. Je kan niet voortdurend klaar staan voor iemand anders als je al uitgeput bent van je verantwoordelijke werk. Het zou haar goed doen om 'nee' te zeggen als het haar echt niet uitkomt. Om zich niet schuldig te voelen als er wellicht een andere oplossing is.

Na het consult merkte ik dat mijn koffie koud geworden was en sprak dat onbewust hardop uit. "O, sorry!" reageerde ze meteen. Voor mij een bevestiging dat die Pine echt op haar plek is bij deze cliënt.
-"Je komt over 3 weken toch wel terug? Als je gewoontes al zó lang zo diep zijn ingesleten, dan ben je echt niet na 1 persoonlijk gebruiksflesje meteen als een blad aan de boom omgedraaid. Dat zou ook niet goed zijn. De veranderingen gaan in het tempo die bij jou past. Je zou anders veel te veel schrikken.
Hoe voel je je nu?" zo sloot ik af.
-"Ja, opgelucht. Wel spannend wat die druppeltjes gaan doen."

13-10-'22
Actie voor natuurbehoud en bioboerderij.

Dit keer geen verhaal over mezelf, maar over de biodynamische boeren in Oosterbeek van boerderij Veld & Beek.
Als er ergens goed voor de natuur en verantwoord voor ons eten wordt gezorgd, is het daar wel.
Nu wil de gemeente een groot deel land laten verschralen. Lijkt ze een leuk plan, zonder dat iemand weet wat het doel ervan is. Dit heeft grote gevolgen voor het gras, de granen en de koeienmeld. Mijn verzoek aan mijn lezers is dringend doch vriendelijk:
Lees deze brief. .
Klik hierop en stuur hem vóór 25 oktober naar gemeente Renkum.

Stuur de mail ook door naar buren en vrienden die (nog) geen lid zijn en het ook jammer vinden als Veld en Beek zou verdwijnen en dus ook deze mail willen doorsturen naar de gemeenteraad. Ook als u niet in Renkum woont is het zinvol om te reageren!

A.u.b. vóór verzenden naar de gemeenteraad deze regel en de tekst hierboven verwijderen en uw naam invullen onderaan de brief.

Dit is de tekst van de brief:


Geachte Gemeenteraadsleden,

In het concept bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” wordt voorgesteld om 22 hectare om te zetten van natuurinclusieve landbouw naar schraal arm grasland (natuur). Deze grond wordt gepacht door Biologische Boerderij Veld en Beek. 11 ha hiervan is nog nooit schraal en arm geweest want het lag vlakbij de boerderijen van Kasteel Doorwerth en werd bemest omdat er geen transportmiddelen waren om de mest ver van de boerderijen te brengen. Al sinds de ontginning van het oorspronkelijke ooibos werd er bemest. Verder weg van het kasteel was er schraal grasland, want mest daar naartoe brengen kostte teveel inspanning.

De afgelopen jaren zaaide Veld en Beek op deze grond vlakbij het kasteel 30 soorten gras, klaver, kruiden en bloemen in afwisseling met graan voor brood. Op de kopakkers, waar de tractor keert en waar daardoor toch al minder groeit, wordt niet bemest. De schaarse biologische mest kan beter op de rest van het land gebruikt worden. De kopakkers worden dus verschraald want er wordt wel gemaaid. Dit gebeurt pas later in het seizoen, zodat zich in het hoge gras meer biodiversiteit kan ontwikkelen.

Met het totale landbouwsysteem - zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, met gras-klaver-kruiden-bloemen, akkergewassen en schrale kopakkers met hoog gras- realiseert Veld en Beek veel biodiversiteit en bescherming van de natuur. Deze biologische landbouw wordt ook wel “natuurinclusieve landbouw” genoemd.

Als naast de bijna 400 ha schraal arm grasland tussen Wageningen en Arnhem ook deze 11 ha schraal en arm wordt is er in Renkum verlies aan natuurinclusieve landbouw en heeft Veld en Beek een groot probleem. De melkkoeien kunnen geen melk produceren van arm gras en op arme grond kan geen biologisch graan voor brood verbouwd worden.

In uw recente beleidsnota’s wordt 2 keer genoemd dat de natuur versterkt moet worden en 16 keer staat er een zinsnede waaruit duidelijk wordt dat natuurinclusieve landbouw die de producten aan de lokale bevolking levert bevorderd moet worden. De volgende termen in de beleidsnota’s sluiten volledig aan bij de werkwijze van Veld en Beek:

“lokale afzetmarkt”, “biodiversiteit”, “natuurinclusieve landbouw” (2x), “cultuurhistorie”, “lokale identiteit”, “duurzaamheid”, “mede door de ruimtelijke inrichting stimuleren we onze inwoners om meer duurzame landbouwproducten bij producenten uit de regio te kopen”, “ecologisch kapitaal”, “werkgelegenheid”, “lage stikstofdepositie”, “draagvlak in de omgeving”, “diverse landschappen”, “extensieve landbouw”, “vrijwilligers”, “lokale duurzame voedselketen”, “ten oosten van A50: behoud agrarisch karakter”, “landbouw met behoud van landschappelijke waarden tussen kasteel en stuw”.

Biologische Boerderij Veld en Beek heeft 3400 lokale leden/klanten, 14% van de lokale bevolking is lid/klant van Veld en Beek en 8 boeren en tientallen vrijwilligers en stagiaires vinden werkgelegenheid en opleiding bij Veld en Beek. Gelukkig is er veel natuur in de gemeente Renkum. Jammer genoeg zijn er weinig natuurinclusieve weiden en akkers in de Gemeente Renkum waarvan de producten lokaal verkocht worden.

Wij vragen u om in het bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022” op te nemen dat 11 ha natuur (schraal grasland) wordt en dat 11 ha (DWT 03 Z 03, vlakbij het kasteel) natuurinclusieve biodiverse landbouw blijft. Dan is het in overeenstemming met het cultuurhistorisch gebruik: ver van het kasteel schraal grasland en dichtbij het kasteel natuurinclusieve landbouw. Neveneffect is dat Biologische Boerderij Veld en Beek kan voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

………………………. (naam)

Een liefhebber van natuur én van natuurinclusieve landbouw

P.S. De zienswijze van Biologische Boerderij Veld en Beek staat op https://www.veldenbeek.nl/actueel/nieuws/zienswijze/


Typisch iets voor de Wilde Bosrank/Clematis. Die kan zo dromerig zijn dan ze voor ze het weet, in de publieke prullenbak groeit.


Het gevoel van #jaloezie #wantrouwen en/of #achterdocht kan best lastig zijn.
We willen het vaak liever niet voelen. Het is ook niet 'netjes'.
Wantrouwen en achterdocht zijn soms helemaal niet terecht. Ook al weet het verstand dat, het gevoel kan anders zeggen. Kom daar maar eens van af, pffff.
Ook heb ik cliënten gehad die zeiden dat je "nooit iemand moet vertrouwen". Dat lijkt me nog lastiger. Zo'n houding komt voort uit een beschadiging.

Weet je dat je vrijheid kan ervaren wanneer je voelt en weet dat de achterdocht onterecht is, dat de jaloezieën jou beperkt? Een wie wil er nu niet vrij zijn?
Gevangen zijn in negatieve stemmingen levert vooral beklemming op.
Probeer dus eens in dit geval de Bloesem Remedie van Holly.
Ook deze remedies werkt zacht, in het tempo dat jij kan hebben.
Heus, is de achterdocht terecht, dan zal het niet zomaar in blind vertrouwen omslaan. Bloesem Remedies zijn dan ook niet dwingend! Nee, waarschijnlijk ga je dan practisch aan de slag om verandering in je situatie te krijgen. Of je wacht tot een gunstig moment.
Hoe dan ook, je situatie en je gevoelens zullen positief veranderen.

#bachbloesem
#bloesemremedies
#bachbloesemremedies
#liefde
#vertrouwen

Een vrouw kwam een keer naar me toe voor advies. Ze ging altijd op haar tandvlees op vakantie. Ik denk dat zij trouwens niet de enige is. De opsomming lijkt erg veel, maar wees eens eerlijk, eigenlijk kennen we heel veel van onderstaande momenten. Soms merken we ze bijna niet meer op en vinden we ze 'heel gewoon'.

De voorbereidingen en de reis gaven haar zó veel stress, dat ze al een week vakantie nodig had om bij te komen van dat alles! Vaak moet ze op de laatste nipper inpakken, omdat er altijd nog zó veel van te voren geregeld moet worden. Ze heeft altijd spanning om het idee de trein/bus/vliegtuig te missen. Of irritatie tijdens het lange wachten in de file, in de rij voor het loket, op het vliegveld... En dan nog de angst voor diefstal in drukke onbekende gebieden, de stress als ze de weg kwijt raakt in onbekende omgeving...
Dat was allemaal reden genoeg om aan mij om een oplossing te vragen toen ze me ergens met een stand op een beurs zag staan.
Ieder mens kan op een andere manier op dezelfde omstandigheden reageren. Het liefst had ik haar een persoonlijk consult gegeven om te kijken naar haar manieren van reageren. Maar nee, dat vond ze maar niks. Jammer, want daar haal je toch wel het beste mee uit jezelf.

Voor deze en meer situaties helpt Bach Rescue Remedy om weer in balans te komen.
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de vrouw begon Rescue te gebruiken. Het was een verademing voor haar! Ze liet me onlangs weten hoe veel baat ze er bij heeft en dat ze nu van haar vakantie kan genieten. Zelfs tijdens het inpakken gebruikt ze al verdunde Rescue.

Webinar over de zin en onzin van Bach Rescue Remedy.

3x per dag 10 druppels puur op de tong, iedere dag 2 druppels onder de tong, 4x pd 4 druppels van een verdunning? Op welke manier en hoe vaak innemen is nu eigenlijk goed?
Alleen te gebruiken bij een ongeluk? Alleen te gebruiken bij paniek? Geef bij autisme altijd elke dag Rescue.....Er gaan de wildste verhalen rond hoe en wanneer 'Rescue' te gebruiken is.
In dit webinar van een uur vertel ik je wat deze Eerste Hulp Bloesem Remedie nu eigenlijk is en hoe het werkt. Dat het géén pepmiddel en géén tranquilizer is. Wat je er van kan verwachten en wat niet. En uiteraard op welke wijze je het kan gebruiken. Innemen is daar één manier van.

Wordt je afhankelijk van dit middel? Nee, absoluut niet. Je leert beetje bij beetje juist beter op de vervelende situaties te reageren. De verandering door Bloesem Remedies is blijvend. Hoe vaker je het gebruikt, hoe steviger je uiteindelijk in je schoenen komt. Of liever gezegd: hoe beter je wezensdelen op elkaar staan.

webinar 'Zin en Onzin over Bach Rescue Remedy'
zondag 31-7 om 20.00 uur
maandag 1-8 om 10.30 uur

Deze webinar is besloten en vanwege privacy is er geen replay.
Aanmelden via: deBachBloesemExpert@PraktijkdenDraak.nl

10-6-22

"Gisteren was ik slim, dus wilde ik de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs, dus wil ik mijzelf veranderen".
Deze uitspraak van Rumi onderstreept weer eens dat als je de wereld wil veranderen, je echt jezelf beter kan veranderen. Moeilijk? Ach, valt mee. De zachte, veilige en eenvoudige Bach Bloesem Reemdies helpen je daarbij.
Hoe je ze gebruikt? Niet door te kijken naar wat je wilt bereiken, hoe je zou willen worden. Want dat is bedacht vanuit je huidige perceptie. En je wilde toch veranderen? Met je huidige perceptie blijf je mogelijk in een vicieuze cirkel.
Wanneer je de Bloesem Remedies uitzoekt op je stemmingen en gevoelsgewoontes waar je juist verandering in wilt brengen, dan kan je je laten verrassen door wat werkelijk, onbedacht maar op hoger niveau echt bedoeld, bij jou past!
Heb jij al eens zo'n ervaring gehad?
#Rumi
#veranderen
#beginbijjezelf
#persoonlijkeontwikkeling
#bachremedies
#bloesemremedies
#bachbloesemremedies

01-06-2022

In de border van mijn achtertuin zaten grote plukken verdroogd gras. Begin van de avond, toen ik er bij thuiskomst langsliep, trok ik ze uit. Waar kwam nu dat boze gebrom vandaan? De volle bos in mijn hand trilde vreemd. Tussen de droge sprieten zat een reusachtige grote boze hommel te protesteren! Snel liet ik hem gaan en plukte nog wat verder. Ineens:...AUW !
Was dat de hommel die me geprikt had? Ik gaf een gil van schrik en liet alles uit mijn handen vallen. Nee, kijk daar eens; het was een kleine bij te me fijntjes in mijn vinger gestoken had. Meteen snelde ik naar de keuken. In een keukenla bewaar ik Bach Rescue cream en Rescue druppeltjes. De cream ging op mijn pijnlijke vinger, de druppeltjes in mijn mond.
"Oh jee", bedacht ik me terwijl ik de binnenkant van mijn vinger voelde zwellen, "misschien kan ik straks niet de dumbels vasthouden in mijn sportles!"
Maar wat een geluk: na een kwartiertje waren mijn schrik èn mijn pijn helemaal verdwenen. Fantastisch.
Handig hoor, om Bach Rescue in huis te hebben!

23-03-2022

Administratie moeten doen, terwijl ☀ï¸ï¿½ het zonnetje me verleidt om naar buiten te gaan. Ik wil wandelen, op een terrasje zitten, prutsen in mijn 🌱 tuintje, alles behalve binnen saai werk doen! Ach, ik heb wel vaker een 'goed' excuus om mijn administratie niet te hoeven doen. Dus ik heb de bloesem remedie van de Hornbeam in mijn waterfles gedaan. Hornbeam helpt me aan de slag te gaan met een klus waar ik tegenop zie. Ik heb er gelijk ook maar 2 druppels Chestnut Bud toegevoegd, om me te concentreren en niet de draad kwijt te raken wanneer ik afgeleid wordt door iets wat binnen handbereik ligt. De eerste slokjes water heb ik nu op. En warempel, ik krijg al meer zin om de stapel papieren te ordenen! Weg instagram, aan de slag! 😄

21-12-21

Je verkneukelen op het etentje/feestje dat je geeft, en doodmoe worden van alle leuke ideeën die je er voor hebt en de vele voorbereidingen die je treft.
Verliefd zijn en niet aan het gewone leven toekomen.
Veel tijd en energie steken in vechten voor 'de Goede Zaak'.
Het zijn allemaal indicaties voor de Bach Bloesem Remedie van Vervain/IJzerhard. Want in al deze kwesties loop je jezelf min of meer voorbij. Het is allemaal enthousiasme, maar iets te veel, want je put jezelf uit.
Of je vergeet een heleboel andere dingen die ook belangrijk zijn, zoals het Gewone Leven als je verliefd bent.
Probeer maar eens. Je zal er niet lui of ongeïnteresseerd van raken, wees maar niet bang! Het zorgt er gewoon voor dat je je energie iets meer harmonieus verdeelt. En daardoor put je jezelf niet uit. Lekker, toch?

08-12-21

"De belangrijkste reden voor het falen van onze medische wetenschap is het zich uitsluitend concentreren op de uiterlijke verschijnselen of symptomen van de ziekten en niet op de diepere oorzaken.
Reeds eeuwenlang wordt het inzicht in de ware aard der ziekten verduisterd door onze materialistische levensbeschouwing. Hierdoor de ziekte (aangezien zij niet in haar oorsprong is aangepakt) alle gelegenheid heeft gehad haar verwoestende werking uit te breiden."

Deze citaat komt van dokter Edward Bach, zo rond de jaren '30. Hij gaf zijn goedlopende praktijk als arts, immunoloog, patholoog en chirurg op om te zoeken naar een eenvoudige en veilige geneeswijze tegen ziekte. Hij ontwikkelde de Bloesem Remedies, die tot de dag van vandaag uiterst actueel zijn.
Hij behandelde iedere fysieke klacht via de stemmingen van de patiënt. Een gebroken bot werd wel gezet, maar hij schreef geen enkel (ander) medicijn meer voor toen hij eenmaal de 38 krachtige Bach Bloesem Remedies uitontwikkeld had. De genoemde geestelijke en verstandelijke inspanningen krijgen steun door deze remedies. Ze geven helderheid in zicht over wat nodig en wat niet meer nodig is.
Patiënten die opgegeven waren hielp hij zo te herstellen, en een beter mens te worden. Dat is pas genezen: echt beter worden!
n.b. Van mij mag je gewoon andere geneesmiddelen of medicijnen naar de Bloesem Remedies blijven gebruiken. Ze kunnen elkaar niet negatief beïnvloeden, want werken op een heel ander niveau.

27-11-'21

Op zaterdag 27 november 2021 is het de 85e sterfdag van dokter Edward Bach, de man achter de Bach Bloesem Remedies.
Het grootste deel van zijn leven heeft hij gewijd aan het zoeken en vinden van een geneeswijze die natuurlijk, veilig en eenvoudig is. Een geneeswijze die niet de kwaal, maar de hele mens helpt beter te worden. Hij ontdekte dat ziekte uit disbalans van de ziel voortkwam. Wanneer alleen de kwaal behandeld wordt, en niet de ziel, zal de mens ziek blijven, of opnieuw ziek worden.

De bloesemremedies die hij na jarenlang intensief onderzoek vond en bijeenbracht, geven helderheid en inzicht op zielsniveau. Ze werken vaak onbewust. Pas in het terugblikken op hoe het eerst was, ontdekken mensen vaak een verandering, verbetering! Wanneer lijden verdwijnt, verdwijnt soms ook de actieve herinnering aan het lijden.
Door anders op situaties te leren reageren, kan het lichaam herstellen en ook anders reageren.

De laatste jaren van zijn leven had dokter Bach de moed om zijn patiënten alleen nog maar met deze remedies te behandelen. Ik vind dat echt dapper, omdat hij als arts/patholoog/imunoloog zich ernstig bewust was van de eventuele complicaties die konden optreden. En toch bleken zijn patiënten echt beter te worden èn te blijven. Het werden vrolijkere mensen, die minder zorgen hadden, die meer tevreden waren en sturing bleken te kunnen geven aan hun lot.
Zou jij dat ook willen? Kijk dan eens op de site van bachcentre.com Daar staat de meest oorspronkelijke informatie over de remedies. Maar je kan natuurlijk ook bij mij informeren. Ik ben ook via WhatsApp bereikbaar.
Overigens was Edward Bach overtuigd dat het leven niet ophoudt bij de dood. Op zijn grafsteen staat:
'Behold, I'm alive for ever more'

26-11-21

In mijn workshop was ze niet opvallend aanwezig, omdat ik de tijd strak in de gaten hield. Maar de worshop was nog niet afgelopen, of ze nam het woord en leek niet meer te stoppen. De aanleiding was een advies dat ze aan een andere deelnemer wilde geven. Dat advies was meer één zinnetje. Daarna kwam de waterval van ellende die ze vroeger meegemaakt had.

Had iemand daar om gevraagd? Hadden we interesse? Ze leek het niet in de gaten te hebben, ze praatte gewoon door. Ik zag de vrouw die ze aansprak stil wegtrekken. Om haar in bescherming te nemen maakte ik een eind aan haar oneindige verhaal met een relativerende opmerking.
Eenn half uur later hoorde ik haar bij andere therapeuten haar verhaal op luide toon gewoon vervolgen.
En bij andere deelnemers nog eens opnieuw afdraaien.

Wat erg om zo veel te moeten 'zenden'!
De laatste maanden zie ik dit gedrag steeds meer om me heen. Ken je dat? Dat je je verhaal kwijt wil? Dat je zowat nog tegen een lantaarnpaal aan zou willen praten? Als er maar iemand luisterde!

De valkuil van deze stemming is dat je zó hard aan het zenden bent, dat het moeilijk wordt om te luisteren. Mensen deinzen voor je terug. Het blijkt averechts te werken. Het lijkst wel alsof je je juist eenzaam gaat voelen.
Probeer dan eens de Bach® Bloesem Remedie van Heather/Struikhei. Gebruik die 4x op een dag, of beter nog: doe 2 druppels in een 30 ml flesje met bronwater en neem 3 weken lang 4x per dag 4 druppels in. Vaker mag, als je die enorme drang weer voelt en merkt dat je zo vol bent van jezelf, dat je niet naar anderen kan luisteren.

Wil je me laten weten wat je dan ervaart? Tot binnenkort dan.