Praktijk Marianque den Draak
begeleiding, consulten en verzorging

volg mij op Facebook

meld u aan voor mijn nieuwsbrief
 

Ouders Natuurlijk Beurs

Op zaterdag 10 juni 2017 staat de praktijk met een stand op de Ouders Natuurlijk Beurs in Doorwerth (www.oudersnatuurlijk.nl), waar 2 interactieve lezingen gegeven zullen worden.

Bij de stand is een mooie beursaanbieding: mini-consult Bach Bloesem Remedies voor slechts € 10,- incl. persoonlijk gebruiksflesje. Je kan je van te voren inschrijven als je zeker wilt zijn van een plekje. Daarnaast zijn er diverse soorten Bach Rescue te koop.

Huidklachten, vermoeidheid, chronische ziekte, onrust, depressie, burn-out, vage pijnklachten, slaapproblemen, hyperventilatie, angst, onzekerheid, boosheid, relatie- of opvoedproblemenÖ

Deze klachten zijn allemaal goede aanleidingen om aan het werk te gaan. Je klachten zijn namelijk ook je kansen. Het zijn mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je doet het niet 'fout', want er bestaat immers geen goed of fout op dit gebied. Een klacht wijst je erop dat er iets niet lekker gaat in je leven. Je zit ergens mee of loopt ergens tegenaan.

Het kan ronduit goed zijn om je door iemand te laten begeleiden. Om aandacht voor jezelf te vragen. Aandacht omhult je als een warme deken. Haptonomie op antroposofische basis werpt een nieuw licht op je problemen.

Marianque den Draak (geb.1961) geeft haptonomisch en antroposofisch consulten.

Helder, meevoelend, toegewijd, heel direct, inlevend. Met humor en zachtheid staat ze met beide benen op de grond. Ze heeft oog voor de kleine en de grote gebeurtenissen in iemands leven en is tevens in staat om snel te doorgronden welke problemen er spelen.

Het aanwezig zijn in het 'hier en nu' is uitgangspunt van haar consulten. Je leert daardoor werken aan de problemen in je dagelijkse leven. Het is een kwaliteit van Marianque dat ze je steeds weet terug te leiden naar het 'hier en nu'.

Ze helpt je om diepere lagen in jezelf te ontdekken. Door neigingen, gewoontes en reactiepatronen te kennen en te doorzien, kunnen we op een gezondmakende manier terugblikken of vooruit kijken.

Wat is haptonomie?

Het woord haptonomie is afgeleid van hapsis wat 'tast' betekent. Nomos verwijst naar 'regels' en 'wetten'. De mens is een tastend, voelend wezen. De mens heeft een natuurlijke aanleg op affectief contact, tot het ontmoeten van zijn medemensen.

Voor zelfontplooiing is affectief contact heel belangrijk. Als we opgroeien, leren we onze primaire reacties onder controle te houden. We proberen 'verstandig' te reageren. Echter, zodra het verstand de overhand neemt, raken we de verbinding met ons gevoel of onze wil kwijt. We gaan ons dan ongemakkelijk voelen. Dit proces kan bewust, maar ook onbewust plaatsvinden.

Als gevolg hiervan kan er spanning voelbaar worden in je lichaam, bijvoorbeeld als pijn. Er kunnen specifieke manieren van doen ontstaan, remmingen en aandriften in het gevoelsleven, of problematische sympathieŽn en antipathieŽn bij sociaal contact.

De mens doet ervaringen op via het tasten en voelen. Dat doen we letterlijk en figuurlijk. Door de haptonomische benadering onderzoeken we wat ons raakt en waar we ons door lŠten raken, letterlijk en figuurlijk. Je leert luisteren naar je impulsen, wensen en kracht. Veiligheid, vertrouwen en contact vormen hiervoor de basis.

In een haptonomisch consult kan je leren om beter met je grenzen om te gaan. Deze vorm van begeleiding laat je voelen hoe je sterk kan zijn in je kwetsbaarheid.

Wat is antroposofie?

De antroposofie is een spirituele mens- en wereldbeschouwing. De Antroposofische Vereniging zegt er het volgende over:

ďHet begrip antroposofie is samengesteld uit 'anthropos' en 'sophia', dat is mens en wijsheid. Antroposofie kan het beste worden omschreven als een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van je menszijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Ze gaat uit van een niet-materiŽle werkelijkheid, een geestelijke realiteit, die een geheel vormt met alles wat onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen.

De meest bekende praktische toepassingen zijn o.a. te vinden in de geneeskunst, de pedagogiek (en Vrije School onderwijs), de biologisch dynamische landbouw en de psychotherapie."

Praktisch gezien betekent dit voor de consulten dat Marianque aandacht geeft aan de diversiteit in de mens en zijn omgeving. Bijvoorbeeld: We hebben een lijf, maar ook een levenslichaam. Wat betekent dat voor je in je manier van reageren? En wat is het verschil tussen je dagelijks bewustzijn en je Hogere bewustzijn? Hoe onderscheid je denken, voelen en willen? Welke krachten buiten en binnen je hebben invloed op je denken en handelen?

Marianque den Draak over zichzelf:

"Ik noem mijzelf antroposofe, omdat ik na jaren van studie en interesse de nodige kennis en ervaring heb opgedaan binnen de antroposofie. Vooral de Rudolf Steinerpedagogiek (Vrije Opvoedkunst) heeft mijn interesse. Door vanuit deze denkbeelden te leven, is mijn begrip voor en inzicht in menselijke problematiek vergroot. Het is me mogelijk geworden details in een groter perspectief te plaatsen en aandacht te schenken aan het geheel van fenomenen. Ook heeft het mijn bewustzijn vergroot, wat praktische gevolgen (en voordelen) heeft voor mijn leefstijl."

Wat gebeurt er in een therapeutisch consult?

Haptonomie op antroposofische basis is niet hetzelfde als reguliere haptotherapie. Marianque maakt gebruik van onderstaande mogelijkheden:

1. een gesprek, lees meer...

Het gesprek dient meerdere doelen en kan op verschillende manieren tot stand komen. Zelfs al spreek je niet, dan kan er toch een uitwisseling zijn. Het gaat er immers niet alleen om wŠt je vertelt, maar ook hoť je vertelt, hoe je aanwezig bent en wat je doet. Al deze manieren van communiceren geven veel om te ontdekken.

Deze ontdekkingstocht naar de verborgen kant van de mens is iedere keer weer een nieuwe uitdaging. De ene keer is de actie grotendeels uiterlijk, de andere keer vooral innerlijk.

2. haptonomische oefeningen (in de ruimte), lees meer...

Haptonomische oefeningen bieden je nieuwe mogelijkheden om je eigen reactiepatronen te ontdekken. Je kunt samen met de therapeute of alleen iets uitproberen. Staand, lopend, zittend, tastend enzovoort.

3. spelletjes, lees meer...

Spelletjes maken het nog levendiger. Probeer het maar eens uit! Wat heeft je voorkeur? Je kunt optimaal genieten als je je vrij voelt. Je kunt ongehinderd de mogelijkheden verkennen, in de zekerheid dat je zonodig 'opgevangen' wordt.

4. aanraking, lees meer...

In de aanraking leer je: wat raakt je, en waardoor laat je je raken? Dit zijn heel essentiŽle dingen en ze zijn altijd zowel letterlijk als figuurlijk te interpreteren. Bij de 'directe aanraking' wordt op de behandeltafel gewerkt.

5. Bachģ Bloesem Remedies

Bachģ Bloesem Remediesģ horen bij de natuurgeneeswijzen. Het zijn preparaten om in te nemen; ze geven helderheid en inzicht. Bloesem Remedies leren je dat iedere stemming een positieve en een negatieve kant heeft. Ze helpen om sneller de gewenste, positieve kant te vinden. Chronische stemmingen (karaktertrekjes) worden positief veranderd en tijdelijke verstoringen makkelijker opgevangen. Je hoeft niet in te geloven in deze Remedies, je hoeft alleen maar open te staan voor verandering. Ze zijn ook uitstekend geschikt voor baby's en kinderen, bij wie ze bovendien sneller werken.
Zie ook: www.bachcentre.com

6. Kleedadvies, lees meer...

Kleedadvies hoort er vanzelfsprekend ook bij, want kleding dient niet alleen ter verfraaiÔng, maar vooral ook ter bescherming. Als je te koud gekleed bent, heeft dat een negatieve invloed op je welbevinden. Als kleding je bewegingen beperkt, wordt je daardoor ook zielsmatig beperkt.

7. voedingsadvies, lees meer...

Voedingsadvies helpt om te leren verteren wat je tot je neemt. Eten is vergelijkbaar met ontmoeten: alles wat je tegenkomt en meemaakt, moet je altijd eerst verteren. Pas door voedsel om te vormen, maak je het tot iets van jezelf. Je kunt leren om met voedsel net zo selectief om te gaan als met sociale contacten.

8. biografisch werk, lees meer....

Met biografisch werk kijk je naar de rode draad in je leven. Je leert om te herinneren op een gestructureerde en opbouwende manier. Van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, kun je veel leren. Ze laten je bovendien zien wat je nog te doen staat en helpen om in de toekomst betere beslissingen te nemen.

9. SchŁŖler Celzouttherapie, lees meer...

Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam voorkomen. Celzouten zijn zouten/mineralen die belangrijk zijn voor het functioneren en de bouw van het lichaam. Deze minerale verbindingen (zoals Calcium Fluoraticum, Ferrum Phosphoricum) horen overal in het lichaam aanwezig te zijn. Dr. SchŁŖler ontdekte begin vorige eeuw, dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel.

De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Het zijn verwreven mineralen (1/6, 1/12) die niet gepotentieerd (geschud) zijn. Het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam.

De gelaatsanalyse en de lichamelijke klachten zijn doorslaggevend voor de keuze welke celzouten te gebruiken. (In de gelaatsanalyse wordt gekeken naar verkleuringen, verzakkingen, bollingen, rimpels en verklevingen in het gelaat.) Wanneer het gebrek aan celzouten is verminderd zit je letterlijk en figuurlijk beter in je vel. De stemming verandert namelijk op een positieve manier mee!

Huidklachten

Als antroposofisch huidtherapeute heeft Marianque jarenlang ervaring opgedaan en onderzoek gedaan naar de betekenis en oorzaak van o.a acne en eczeem.

Lees meer over de behandeling van huidklachten...

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, huidklachten zijn een kans bij uitstek om een betere balans in je leven te kunnen vinden.

Bij het eerste consult voor huidproblemen wordt een goede huiddiagnose gemaakt. Daarna kijken we naar je globale medische geschiedenis, wat je zoal voor je huid hebt gebruikt, hoe je voedingspatroon is en hoe je dagritme eruit ziet.

Aan de hand van deze informatie krijg je advies over de producten die je thuis kunt gebruiken.

Marianque werkt principiŽel met de producten van Dr. Hauschka en Weleda (biologisch-dynamische cosmetica van antroposofische oorsprong.)

Daarnaast is het van belang te kijken naar de gevolgen die huidklachten voor je hebben. Voel je je b.v geremd in je sociale leven, voel je je 'vies', of probeer je er vooral luchtig over te doen?

'Een kwart van de patiŽnten met huidziekten heeft een chronische aandoening. De meesten hebben psoriasis en atopisch eczeem. De helft daarvan ondervindt als gevolg daarvan ernstige lichamelijke en psychosociale problemen, vergelijkbaar met de problemen van reuma- en diabetespatiŽnten. Bij een op de zeven zijn de gevolgen zo ernstig dat ze met serieuze depressieve klachten kampen.'

Bron: onderzoeksrapport 'Huidaandoeningen in de huisartspraktijk'

Om een gezonde balans te verkrijgen tussen binnenwereld en buitenwereld, kun je Bachģ Bloesem Remedies geadviseerd krijgen. Ook kun je door middel van de haptotherapie leren wat je op gevoelsnivo kunt doen om beter in je vel te komen zitten.

Soms is het noodzakelijk om in samenwerking met drs. R.M. Slot aan verbetering te werken. www.dokterslot.nl

Wat is een Bachģ Bloesem consult ?

In een Bachģ Bloesem consult kijken we welke emoties, gevoelens en/of gewoontes problemen vormen in je leven. Aan de hand van het gesprek wordt je huidige situatie in kaart gebracht. We benoemen de gevoelens en je krijgt advies voor remedies.

Afhankelijk van de uitkomsten van het consult wordt een speciaal 'gebruiksflesje' klaar gemaakt. Thuis neem je deze remedies in. De remedies lossen zelf niets voor je op, maar ze kunnen je inzicht schenken waarmee je dan zelf aan de slag gaat.

Een consult duurt een half uur en wordt na drie weken herhaald. Voor ouder en kind wordt een uur uitgetrokken.

 • Inzicht in je keuzes
  Doelgroep: Mensen die op het punt staat iets in hun leven te veranderen of aan te gaan.
  Doel: Aan de hand van de symboliek van de Tarot (Rider/White) spelenderwijs inzicht verwerven over motivatie, emoties, achtergrond en gevolgen.

Tweedaagse introductieworkshop voor schoonheidsspecialisten, masseurs en iedereen die aan andermans huid werkt.

Je huid is de grens tussen jou en de buitenwereld. In jouw huid en in andersmans huid speelt een hele gevoelswereld af. Aftasten hoe het met de situatie en met de ander gesteld is, doe je door de (eventueel verlengde) tast in je huid. Huidklachten ontstaan vaak door negeren van die tastbare signalen.

Als je oprecht reageert op wat zodoende voelbaar wordt, zal communicatie (voor jou en voor je cliŽnt) een stuk eenvoudiger gaan en de behandeling van de huid zal op een ander nivo komen.

Huidproblemen kunnen ook weer genezen door het opnieuw gaan herkennen en erkennen van de signalen in dit gevoelsleven.

Aantal deelnemers: 6 tot 10 personen.

Tweemaal een middag, met een tussenperiode van een week:

Inhoud: Kennismaken met haptonomie, antroposofische gezichtspunten, hoe kan je naar jezelf kijken, wat zijn onze mogelijke patronen en behoeftes.

Prijs: Ä 250,- incl. biologische koffie, thee, koek.
Ä 203,- voor schoonheidspecialisten (in opleiding).

Locatie: Burgemeestersplein 13 a, Arnhem

Concentratiecursus denken, willen en voelen

Ontwikkel rust, evenwicht, zekerheid en tevredenheid in jezelf.

In Arnhem start op 18 september 2008 de jaarcursus 'Concentratie' om helderheid te krijgen in je denken, doen & laten, en in je gevoelsleven.

ďAls je veranderingen aan wilt brengen in je dagelijks leven is het belangrijk om inzicht te krijgen in je automatismes. Door het doen van oefeningen wordt je bewust dat je automatismes hebt, hoe je ze toepast en wanneer je ze toepast. In de oefeningen krijg je vaardigheden om op een andere manier te reageren dan je altijd gewend bent.

Hierdoor krijg je meer energie, meer zelfsturing en kan je tevredener in je leven zijnĒ (ML).

De cursus bestaat uit 3 delen:

 • 7 weken denkoefeningen
 • 7 weken wilsoefeningen
 • 14 weken gevoelsoefeningen

In deze cursus wordt gewerkt met het boek van Margalit Laufer: 'Concentratie, een praktische weg naar evenwicht, effectiviteit en zelfsturing.' Het boek is verplicht en voor cursisten te koop met 10% korting.

Je krijgt inzicht in de verbanden en het onderscheid tussen lichaam, ziel en geest. In de bewegingen van het lichaam komt de wil (het handelen) tot uitdrukking, de ziel toont zich in het gevoelsleven, en de geest is werkzaam in het denken.

Wat: Concentratiecursus
Waar: Praktijk Marianque den Draak
Burgemeestersplein 13
Arnhem 026-4422824
info@PraktijkdenDraak
Aantal deelnemers: 4 tot 6
Kosten: Ä 30,- per keer, je ontvangt een factuur vůůr elk termijn van 7 weken.

Marianque is leerling van Margalit Laufer (zie www.concentratietraining.nl ).

 • Workshop massage en aanraking
  Doelgroep: van beginners tot beroeps.
  Doel: (haptonomisch) contact leren maken in de massage.
  Er wordt ruime aandacht besteed aan de keuze van de massage-olie.
  Klik en lees meer...

  Massage, de kunst van het aanraken

  In deze workshop van 2,5 uur, waarin je kan leren om samen met je partner/zus/ broer/ vriend/vriendin elkaar te masseren. Je leert een rug/nek/schoudermassage die je bij iedereen kan toepassen. De workshops zijn voor 4 tot 6 personen. Je kan technieken leren als je wilt. Maar het belangrijkste van een massage is een goede aanraking.

  We werken met zuivere en geurige plantaardige oliŽn van biologische teelt. Je leert meteen ook iets over de werking van verschillende oliŽn. De oliŽn van Dr. Hauschka ondersteunen namelijk de huideigen ritmes en stimuleren de natuurlijke activiteit van de huid.

  Deze workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten. Na een week kom je terug, zodat het geleerde herhaald en uitgebreid kan worden.

  Het is mogelijk om naderhand Dr. Hauschka producten met 5% korting te bestellen.

  Wie: Voor beginners en licht gevorderden. Prijs: Ä 60,- (incl. gebruik oliŽn en eko versnaperingen)
  Locatie: Praktijk Marianque den Draak,
  Aantal deelnemers: 4 tot 6
  Aanmelden en informatie: 026-442.28.24 of workshop@PraktijkdenDraak.nl

  Na aanmelding krijg je bij de praktische informatie een factuur en een routebeschrijving.

Workshops worden georganiseerd indien er voldoende vraag is. Het aantal deelnemers is klein: 4-6 personen.

 

De locatie

Massages worden bij voorkeur bij de cliënt gegeven.

Werktijden

Maandag tm vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Op maandag, woensdag en donderdag kan ook in de avond woorden afgesproken.

Wat kost het?

De tarieven zijn inkomensafhankelijk.

 • € 40,-/ 50,- / 60,- per uur haptonomisch consult.
 • € 30,-/ 35,- /40,- per Bach® Bloesem consult van een half uur, incl. een gebruiksflesje Bach® Bloesem Remedies t.w.v. € 9,-
 • € 40,-/ 50,- / 60, per Bloesem consult voor ouder en kind van een uur. incl. 2 gebruiksflesjes.
 • € 25,- tot 50,- voor huidanalyse en -advies, afhankelijk van de ernst van de huidklachten.
 • € 40,-/ 50,-/60,- voor een uitgebreid Tarotconsult.

Voor de echte minima zijn lagere tarieven in overleg mogelijk.

Opleiding

 • HBO ortho-agogiek (inrichtingswerk), de Kopse Hof in Nijmegen
 • Visagie (le Comte & Weilers)
 • Aromatherapie (Chi international)
 • Schoonheidsspecialiste (Instituut Wanrooy)
 • Dr. Hauschka therapie (antroposofische huidtherapie)
 • Chinese gezichtsdiagnose volgen M. Kushi.
 • Beroepsopleiding Tarot therapie (bij Daisha Bol)
 • Internationale beroepsopleiding voor Bachģ Bloesem consulent
 • Dr. Hauschka lichaamsbehandeling (ritmische massage)
 • Academie voor Haptonomie, 3 jaar bèta opleiding in Doorn
 • Concentratie Oefeningen van R. Steiner (bij Margalit Laufer)
 • Opvoedcursus (bij Margalit Laufer)
 • Geweldloze communicatie (Inga Teekens)

Ervaring

 • Organisatie van lezingen en cursussen voor het Vrouwencentrum Doetinchem
 • Begeleiden gespreksgroepen voor lesbische vrouwen
 • Oprichting van 'Instituut voor aromatherapie & huidverzorging' (1992), later 'Instituut voor huid- en lichaamsbewustzijn' (tot 2001)
 • Dr. Hauschka therapeute van het jaar 1999.
 • Juli 2007, workshop 'Skin Deep' in Canada, Ontario.
 • div. workshops aan particulieren en schoonheidsspecialisten.
 • radiointerviews over het verband tussen huidklachten en persoonlijkheid.

Aanbevelingen

Klik hier...

"Een doortastende en veelzijdige collega!"
Joanna Kortink / bestsellerauteur op het gebied van emotie-eten

In een relatief korte periode heb ik veel geleerd over mezelf. Ik was vaak verbaasd over wat ik allemaal niet wist. Nu ben ik meer mezelf. Marianque haar humor en zorgzaamheid hebben me geholpen meer vertrouwen in mezelf te hebben."
Marleen (52 jr.), Doesburg
.

"Ik kwam met hyperventilatieklachten. Hier heb ik vrij snel geleerd eerder naar mijn lichaam te luisteren en bewuste keuzes te maken.
Marcel (25 jr.), Velp

"Via een vriendin kwam ik bij Marianque wegens huidklachten. De specialisten konden er niets mee beginnen, maar met hulp van Marianque en Bachģ Bloesem Remedies waren de meeste plekken na drie weken (1 consult) een stuk minder. Na twee maanden (3 consulten) was mijn huid mooi!. En waar ik zo gelukkig mee ben: ik heb een hele ontwikkeling meegemaakt! Dat had ik nooit verwacht. Het was voor het eerst dat er iemand zů met mij sprak en op mij reageerde. Ik ben er heel erg blij mee!"
Mevr. Karree (72), Rotterdam

"Meer dan een half jaar geleden ben ik begonnen met de therapie bij Marianque. Aanvankelijk was ik nogal sceptisch over haptonomie ('zweverig gedoe' vond ik het), maar zij heeft mij zaken anders laten inzien. Zo heb ik in die tijd geleerd meer met mijn gevoel te werken: gevoelens te herkennen, te benoemen en ook te erkennen. Voorheen maakte ik enkel beslissingen op basis van ratio, terwijl ik er tegenwoordig mijn gevoel in kan betrekken. Dit geeft zo veel meer rust in mijn leven doordat ik nu niet snel iets doe tegen mijn gevoel in (omdat mijn ratio zegt dat het juist is). Daarbij kan Marianque op een heldere wijze de zaken verwoorden en weet de vinger ook op de zere plek te leggen. Ze heeft snel door waar zaken mis gaan, zonder dat je er zelf al bewust van bent. Ik ben zeer tevreden over de therapie en over Marianque en raad haar dan ook zeker aan!
Vrouw, 23 jaar, Arnhem

Links

Klik hier...

www.tandartsborm.nl antroposofisch tandarts te Arnhem
www.dokterslot.nl antroposofisch arts te Arnhem, Deventer en Zwolle
www.antroposofie.nl de Antroposofische Vereniging
www.haptonomie.nl voor geÔnteresseerden en beroepsbeoefenaars
www.allehaptonomen.nl
www.allehaptotherapeuten.nl
haptotherapeuten en haptonomen in Nederland.
www.bachcentre.com internationaal Centrum voor Bachģ Bloesem Remedies
www.bachrescue.nl Nederlandstalige info over Bachģ Bloesem Remedies
www.weleda.nl natuurzuivere verzorgingsproducten en antroposofische (zelfzorg) geneesmiddelen
www.dr.hauschka.nl natuurcosmetica en make-up, lijst van Dr.Hauschka-therapeutes
www.chi.nl leverancier en producent van essentiŽle oliŽn, tevens cursussen
www.vrijeopvoedkunst.nl de V.O.K. voor Rudolf Steiner pedagogiek en sociaal-culturele impulsen, tijdschrift, cursussen en themadagen
www.antrovista.com alles op antroposofisch gebied
www.internationaalhulpfonds.nl ondersteunt vrijeschoolinitiatieven buiten Nederland
www.louisbolk.nl grensverleggend wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de biologische landbouw, voeding en gezondheidszorg
www.christengemeenschap.nl Beweging tot religieuze vernieuwing
www.concentratietraining.nl Pedagogische trainingen en spirituele psychologie van/door Margalit Laufer
www.hess-natur.de Duits postorderbedrijf voor biologisch(-dynamisch) geproduceerde kleding
www.waschbaer.de Duits postorderbedrijf voor biologische kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen
www.schaapskleren.com
www.schaapjeschaapje.nl
Nederlands postorderbedrijven voor wol-zijde basics
www.horsterhof.nl biologisch-dynamische boerderij met groente- en zuivelabonnementen voor de regio Arnhem
www.odin.nl abonnementen voor heel Nederland met biologisch(-dynamisch) geteelde groente-, fruit- en vleespakketten
www.nolaluecocentre.org Canadees biologisch Bed & Breakfast (Nederlandstalig in Ontario) met workshops en seminars
www.ABC-babydoos.nl De Alternatieve Baby Cadeau Doos is gevuld met puur natuurlijke producten, houten speelgoed, 100% wol en waardevolle informatie gericht aan zwangeren die waarde hechten aan natuurlijk, biologisch en duurzaam leven.
www.duurzaamdecember.org Bewust duurzaam inkopen./td>

Praktijk Marianque den Draak
Haptotherapie op antroposofische basis

Sperwerstraat 119
6823 DL Arnhem
tel: 026 4422 824
In dringende gevallen te bereiken op 06 5093 7995
(ook via WhatsApp bereikbaar)

Wanneer het moeilijk is om naar Marianque te komen, komt ze gewoon naar jou toe! Bach Bloesem- en Tarot-consulten kunnen n.l. ook op locatie.

Massages op locatie mogelijk bij mensen in een verhoogd bed.

Ook Skype-consulten behoren tot de mogelijkheden.

e info@praktijkdendraak.nl
w www.praktijkdendraak.nl
w www.zorgmassageoplocatie.nl

volg mij op Twitter

volg mij op Facebook

meld u aan voor mijn nieuwsbrief

 • BFRP geregistreerd onder internationaal nummer: NLP-1997-1113-c
 • Lid Antroposofische Vereniging Nederland
 • KvK: nr 67042953
 • Rain-partner: 272999 > www.myrainlife.com/dendraak
 • LRKP nr. 337378563

Route

Disclaimer

Klik hier...

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Praktijk Marianque den Draak aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Praktijk Marianque den Draak behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© design & html www.wilfriednauta.nl - www.antrovista.nl